Čištění studně

September 24, 2019 1 minute, 25 seconds

Bezpečnost

Před vstupem do studně je nutná důkladná ventilace, ve studni vznikají a jsou nebezpečné plyny z bahna (oxid uhličitý, metan, sirovodík). Zjistit stav horní skruže, aby nevpadla při servisu. Zajistit pořádek v blízkém okolí.

Dokumenty

Studna jako zdroj pitné vody (Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní) - MUDr. František Kožíšek, CSc: http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/studna.pdf Zpráva o kvalitě pitné vody ze studní individuálního zásobování v České republice Státní zdravotní ústav, Praha: http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/studny99.pdf Vzorový řež vrtané studny: https://www.studnanaklic.cz/wcd/docs/vzorovy_rez_vrtane_studny.pdf

Nákup materiálu

Dlouhý žebřík: https://zebriky.heureka.cz/zebrik-3x12-pricek-profi-dw312-drabest/ Tlaková myčka: https://vysokotlake-cistice.heureka.cz/scheppach-hce-2400/recenze/#section Stěrka na beton (musí být norma pro pitnou vodu):

 • Sika seal migrating
 • Antikon
 • Říční písek, někdo zase doporučuje štěrkový filtr - ostrý písek, zedníky zvaný potěrák, nebo hrubá vápencová či mramorová drť.

Desinfekce:

 • roztok chloranu sodného
 • nebo savo

Co se nachází na dně studně:

Kaly, hnijící bahno, nářadí, beton, apod.

Povrchová těsnost studny

Dle závazných ustanovení ČSN 75 5115

 • konstrukce studny musí zabraňovat vnikání dešťové vody a nečistot do studny
 • Plášť studny musí být:vyveden min. 0,5 m nad okolní upravený terén, utěsněn min. do 2,5 m hloubky od povrchu terénu proti vnikání povrchové vody. V horní části opatřen těsněním v šířce min. 0,5 m do 2,5 m hloubky od povrchu terénu proti vnikání povrchové vody do studny.
 • prostupy pro potrubí v plášti nebo krytu studny musí být zabezpečeny proti prosakování.
 • potrubí pro odebírání vody ze studny uložené pod terénem je nutno opatřit jílovým těsněním navazujícím na těsnění studny sahající do vzdálenosti 2,0 m od pláště studny
 • povoleno je použít pouze takové nátěrové, těsnící a izolační hmoty a tmely, které neovlivňují negativně jakost vody, nepodléhají rozkladným změnám a pro použití ve styku s pitnou vodou jsou schváleny orgány hygienické služby
 • Studna by měla být dobře uzavřená a co nejtěsnější – nemusí větrat.